Beställ spärrning av kort

Ange din e-postadress samt ditt personnummer.
Vi skickar ett verifikationsmail till den angivna adressen för att verifiera din identitet.
I detta meddelande finns information om hur du slutför spärrningen.
Det går även bra att aktivera ett nytt kort i samband med spärrningen.
E-postadress
Personnummer (ååmmddxxxx)